Tuấn Anh Hair Salon & Academy - Cơ sở Thạch Bàn
235 Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
0
Chưa có nhận xét
Nhuộm tóc tém 90 - 150 phút
599.000đ
Nhuộm tóc ngắn 90 - 150 phút
799.000đ
Nhuộm tóc lỡ 90 - 150 phút
999.000đ
Nhuộm tóc dài 90 - 150 phút
1.200.000đ
Nhuộm tóc nam ngắn 60 - 120 phút
250.000đ
Nhuộm tóc nam dài 60 - 120 phút
600.000đ
200.000đ
150.000đ
100.000đ
80.000đ
180.000đ
250.000đ
350.000đ
Phục hồi tóc ngắn 60 - 90 phút
650.000đ
Phục hồi tóc lỡ 90 - 150 phút
850.000đ
Phục hồi tóc dài 90 - 150 phút
1.100.000đ
Uốn lạnh tóc ngắn 60 - 150 phút
399.000đ
Uốn lạnh tóc lỡ 60 - 150 phút
499.000đ
Uốn lạnh tóc dài 60 - 150 phút
599.000đ
Uốn nóng tóc ngắn 60 - 150 phút
799.000đ
Uốn nóng tóc lỡ 60 - 150 phút
999.000đ
Uốn nóng tóc dài 60 - 150 phút
1.200.000đ
Ép tóc ngắn 90 - 150 phút
600.000đ
Ép tóc dài 90 - 150 phút
800.000đ
600.000đ
800.000đ
1.200.000đ
Thông tin chung
Chuyên uốn, ép, phục hồi các loại tóc khô sơ hư tổn nặng.
Tư vấn tạo kiểu miễn phí, cung cấp dịch vụ tốt nhất - hợp lí nhất.
 
categories
Thời gian mở cửa
 • Thứ hai
  08:00 : 22:00
 • Thứ ba
  08:00 : 22:00
 • Thứ tư
  08:00 : 22:00
 • Thứ năm
  08:00 : 22:00
 • Thứ sáu
  08:00 : 22:00
 • Thứ bảy
  08:00 : 22:00
 • Chủ nhật
  08:00 : 22:00
Stylist
Sản phẩm được sử dụng tại địa điểm này
Xếp hạng sao
0
/5
Chưa có đánh giá nào
0
0
0
0
0
Hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của bạn !
Nhận xét & đánh giá về dịch vụ
Trang chủ / Xu hướng tóc
0
0K
0 dịch vụ được thêm vào giỏ hàng
Bạn có thể chọn thêm hoặc tiếp tục